Vrienden van
De Casteelse Poort

Bevorderen van de bloei van het museum

De officiële naam van onze vereniging luidt: Vrienden van De Casteelse Poort.
Ons postadres is Bowlespark 1a, 6701 DN, Wageningen.

De vereniging is op 28 april 1988 opgerichtonder de naam Vrienden van het Wagenings Museum met als doel het bevorderen van de bloei van de stichting Historisch Museum Wageningen. De vereniging heeft thans al doel de financiële ondersteuning en advisering van het museum De Casteelse Poort te Wageningen en de te Wageningen gevestigde stichting Stichting Historisch Museum de Casteelse Poort en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het bestuur wordt gevormd door de heer J. Smit – voorzitter, mevrouw L.M.A. Schedler-van Mierlo – secretaris en de heer D. Boels – penningmeester. Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend.

Wie wil weten hoe ons beleidsplan eruit ziet kan dat hier lezen.
Het exploitatie-overzicht van de vereniging vindt u via deze link.