Vrienden van
De Casteelse Poort

Onze vereniging heeft een culturele ANBI status

De vereniging Vrienden van De Casteelse Poort heeft een culturele ANBI-status aangevraagd. Het RSIN-nummer is 81.64.41.376. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Voor leden/donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.